Categories Pieniądze i biznes

Ubezpieczenie a bezrobotny

Bezrobotni posiadają obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie są nim objęci w jakiś inny sposób. Oczywiście takie ubezpieczenie osobie bezrobotnej najłatwiej jest uzyskać po zarejestrowaniu się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Dzięki temu można pobierać świadczenia opieki zdrowotnej, a dysponuje się takim prawem do chwili utraty statusu osoby bezrobotnej, a nawet 30 dni po […]

Czytaj dalej