Co powinno być zawarte w umowie dla pracownika?

Co powinno być zawarte w umowie dla pracownika?

Umowa jest dokumentem podpisywanym przez pracodawcę z pracownikiem. Kodeks pracy reguluje to, jak powinna być ona skonstruowana oraz jakie elementy powinna zawierać. Istnieje kilka rodzajów umów, na podstawie, których zawierany jest stosunek pracy. Najczęściej występujące to: umowa o pracę, o dzieło oraz zlecenie. Każdą z nich łączą wspólne elementy, które się w nich znajdują.

Elementy, które powinna zawierać każda umowa

Każda z zawieranych umów powinna wyraźnie określać jej strony, czyli pracodawcę oraz pracownika. Obowiązkowym elementem jest także wskazanie rodzaju wykonywanej pracy, stanowiska, zawodu lub zakresu czynności, które muszą być zgodne z posiadanymi kwalifikacjami, ponieważ powierzenie pracy innej niż ustalona w umowie jest niezgodna z prawem. W dokumencie tym konieczne jest także zawarcie informacji dotyczącej rodzaju podpisywanej umowy oraz miejsca wykonywania pracy. Może to być konkretna miejscowość lub obszar, a jeśli jest ono ciężkie do sprecyzowania to powinien to być adres siedziby pracodawcy.

W umowie powinien także być zawarty dokładny termin rozpoczęcia pracy oraz datę, do której ona obowiązuje. Nie można także zapomnieć o tak istotnej kwestii, jaką jest wynagrodzenie zasadnicze oraz inne świadczenia przyznawane za wykonywaną pracę. Przygotowanie poprawnej umowy, która jest zgodna z prawem jest procesem, który wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Z tego względu warto skorzystać z pomocy prawnika, do którego kontakt można znaleźć na stronie http://www.bemwspolnicy.pl/prawo-pracy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście − trzynaście =