Kto jest zobowiązany do stworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Kto jest zobowiązany do stworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to jeden z najważniejszych dokumentów, jaki musi znaleźć się w każdym budynku przeznaczonym do użytku. Zawiera szereg szczegółowych zasad i wytycznych dotyczących profilaktyki przeciwpożarowej, a także postępowania w razie pojawienia się ognia. Aby móc z niego korzystać, dokument musi wcześniej powstać. Kto jest odpowiedzialny za jego opracowanie? Więcej o tym zagadnieniu, jak i pozostałych zasadach przeciwpożarowych można dowiedzieć się na przykład ze strony internetowej: https://www.nofire.pl/instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego/.

Specjalista poszukiwany

Informacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego reguluje odpowiednia ustawa. Zgodnie z zawartymi w niej zapisami, czynności dotyczące ochrony przeciwpożarowej może podejmować jedynie ktoś kompetentny, posiadający właściwe kwalifikacje. W związku z tym, instrukcję mogą opracować wyłącznie osoby, które mają stosowne doświadczenie, jak i wykształcenie, w tym: posiadające tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego, albo tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa.

Takie uprawnienia posiadają również osoby z tytułem specjalisty ochrony ppoż., kończące stosowną uczelnią wyższą, a także te, które otrzymały uprawnienia do pełnienia zawodu technika pożarnictwa oraz inspektora ochrony ppoż. i mają co najmniej wykształcenie średnie. Wszyscy wymienieni wyżej przedstawiciele mogą także w dowolnej chwili aktualizować odpowiednie instrukcje bezpieczeństwa, więc jeśli zależy nam, aby posiadać ważny dokument, warto zwrócić się do nich o pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

6 + czternaście =