Kto może wykonać przegląd gaśnic?

Kto może wykonać przegląd gaśnic?

Budynki mieszkalne oraz te użyteczności publicznej, zakłady pracy, stacje benzynowe, ale także prywatne samochody to miejsca, w których musi znaleźć się sprawna gaśnica. To, w jaki sposób ją umieścić i gdzie powinna być umieszczona, regulowane jest przez szereg przepisów. Poza tym, że obowiązkiem zarządcy nieruchomości lub właściciela pojazdu jest jej posiadanie, niezbędna jest również odpowiednia konserwacja.

Kontrola gaśnic

Każdy użytkownik takiego sprzętu przeciwpożarowego powinien przynajmniej raz na kwartał skontrolować, czy jej termin ważności jest aktualny. Czy jej ulokowanie odpowiada przepisom dla danego obiektu. Istotne też, aby nie nosiła żadnych śladów uszkodzeń i posiadała nienaruszone plomby. Sprawdzić też należy, czy zamontowane na niej wskaźniki działają poprawnie.

Ponadto raz w roku niezbędna jest tak zwana legalizacja gaśnic. Powinna być ona wykonana przez wykwalifikowanego konserwatora, który odbył specjalistyczne szkolenie zakończone egzaminem. Szkolenie to dotyczy zarówno konserwacji, jak i naprawy sprzętu przeciwpożarowego. Podczas atestu należy bowiem wykonać szereg czynności mających na celu ocenę m.in. stanu technicznego gaśnicy, ilości środka gaśniczego, jak również to czy urządzenie jest właściwie oznakowane i opisane. Na zakończenie sporządzane jest sprawozdanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − trzy =