Rodzaje PITów

Rodzaje PITów

Obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym ciąży zarówno na przedsiębiorcach, jak i na osobach fizycznych. Wiąże się to z określoną liczbą formalności i bardzo często wzbudza zniechęcenie. Konieczność wypełnienia stosownych dokumentów lubimy odkładać na ostatnią chwilę. Zupełnie niepotrzebnie. Aby całe zagadnienie stało się dla nas bardziej zrozumiałe wystarczy przyswoić sobie kilka podstawowych informacji. Warto zacząć od umiejętności rozróżniania poszczególnych rodzajów PITów.

Podobne, a zarazem tak różne formularze

Najczęściej spotykanym rodzajem tego formularza jest PIT-37, który jest przeznaczony dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, umowy o pracę, kontraktów menadżerskich oraz dla stypendystów, emerytów, rencistów i tych, którzy pobierają świadczenia przedemerytalne. Drugim popularnym formularzem jest PIT-36. Zaprojektowano go z myślą o podatnikach, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, która została opodatkowana na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. To również rozwiązanie dla zyskujących przychody z tytułu wynajmu.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy, muszą rozliczać się sięgając po PIT-36L. Duchowni korzystają z PIT-19A. Oprócz tego możemy wyróżnić PIT-38 dla podatników osiągających zyski z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, a także PIT-39 dla każdego, kto chce rozliczyć przychód powstały w wyniku sprzedaży nieruchomości poza działalnością gospodarczą. Aby zyskać pewność, że skorzystaliśmy z właściwego formularza, warto zdać się na profesjonalną pomoc. Jeśli pragniemy aby naszymi sprawami zajęło się biuro rachunkowe Zielona Góra jest miastem, w którym znajdziemy tego rodzaju placówki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzynaście + dwanaście =