Śmierć poza granicami kraju – formalności związane z powrotem zmarłego

Śmierć poza granicami kraju – formalności związane z powrotem zmarłego

Śmierć sama w sobie jest trudnym doświadczeniem dla bliskich zmarłego. Jeśli zaś ma miejsce poza granicami kraju, wiąże się z dodatkowym stresem i komplikacjami w tym trudnym czasie. Może się zdarzyć zarówno podczas wyjazdów zarobkowych, turystycznych, jak i całkowicie prywatnych podróży. Jeśli śmierć nastąpiła podczas wykonywania obowiązków zawodowych u zagranicznego pracodawcy, to on powinien zająć się formalnościami związanymi z transportem. Jeśli zgon miał miejsce podczas wycieczki, sprawą zajmuje się firma ubezpieczeniowa. Jednak w wielu sytuacjach na wagę złota okazuje się pomoc specjalistów z branży funeralnej. Dzięki niej możliwe jest dużo szybsze i sprawniejsze sprowadzenie do kraju ciała zmarłego.

Fachowa pomoc zakładu pogrzebowego w transporcie ciała do Polski

Zgon za granicą wiąże się z załatwieniem wielu formalności, co dla pogrążonych w żałobie bliskich może być bardzo trudne. Podstawą działania jest uzyskanie aktu zgonu od lekarza z kraju, w którym przebywał zmarły. Niezbędna jest też wizyta w konsulacie, w celu uzyskania zgody na transport ciała. Równolegle w Polsce należy odwiedzić starostwo powiatowe, aby dostać kolejną zgodę na przewóz zwłok. W całej tej sytuacji ogromnym wsparciem będzie skorzystanie z usług firmy pogrzebowej, która posiada pozwolenie na transport ciała z zagranicy. Za pośrednictwem strony https://www.kulmapogrzeby.pl/ znajdziemy zakład zajmujący się tego typu działaniami. Specjalistyczna firma zapewni przewóz w warunkach spełniających unijne normy i wymagania. Istotne jest również korzystanie przez zakład z trumien chroniących ciało przed uszkodzeniem i zapewniających odpowiednią temperaturę. Powierzenie formalności zakładowi pogrzebowemu pozwoli również na sprawną organizację pochówku już na terenie kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + 5 =